Novembre del 2019: nova edició!

Amb l’objectiu de donar a conèixer noves sortides professionals per a llicenciats o estudiants dels últims anys de carreres de ciències i estudiants o diplomats en infermeria, presentem aquest Curs de Formació d´Assajos Clínics en Oncologia i Hematologia.

L’objectiu es formar monitors y coordinadors d’assajos clínics que desitgin treballar a la industria farmacéutica, CRO’s o a l’àmbit hospitalari.

Aquest curs també està molt indicat per als professionals dels Assajos Clínics que vulguin aprofundir a l`àrea de l´Oncologia (CRA’s, CTA’s, etc).

Durant els últims 15 anys el nombre i grau de dificultat dels assajos clínics ha experimentat un creixement espectacular, i, en conseqüència, ha crescut la demanda de professionals en aquest sector.

Acreditat pel Consell Català de Formació Continuada Professions Sanitàries.