Novembre del 2022: nova edició! Modalitat semi-presencial

Amb l’objectiu de donar a conèixer noves sortides professionals per a llicenciats o estudiants dels últims anys de carreres de ciències i estudiants o diplomats en infermeria, presentem aquest Curs de Formació d´Assajos Clínics en Oncologia i Hematologia.

L’objectiu es formar monitors y coordinadors d’assajos clínics que desitgin treballar a la industria farmacéutica, CRO’s o a l’àmbit hospitalari.

Aquest curs també està molt indicat per als professionals dels Assajos Clínics que vulguin aprofundir a l`àrea de l´Oncologia (CRA’s, CTA’s, etc).

Durant els últims 15 anys el nombre i grau de dificultat dels assajos clínics ha experimentat un creixement espectacular, i, en conseqüència, ha crescut la demanda de professionals en aquest sector.

En procés d’acreditació pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries.

El curs s’impartirà, novament, de manera semi-presencial. Durant les classes presencials, s’observaran totes la mesures quant a seguretat sanitària enfront de la COVID-19 establertes pel Ministerio de Sanidad i el Departament de Salut (distància entre alumnes, màscara obligatòria, rentat de mans…).

Podeu consultar a la secció “temari” les classes que s’impartiran de manera presencial i aquelles que seran a distància.