El període d’inscripcions serà del 10 de setembre al 22 d’octubre del 2018

 

Dades per fer el pagament
El pagament de la matrícula el podeu fer a la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa”, mitjançant domiciliació bancària.
Dades bancàries:
Número de compte corrent: ES76 2100 0764 3702 0011 8211

Preu curs: 880 EUR (persones jurídiques IVA no inclòs)

Possibilitat de fraccionar el pagament en 2 terminis:
500 EUR en el període de reserva de la plaça-inscripció
380 EUR que cal fer efectius abans del 2 de november del 2018
Fundació Institut d’Investigació Oncològica Vall Hebron (VHIO)
És imprescindible que en l’imprès de la transferència bancària consti el nom de la persona admesa al curs.
Formalització de la matrícula