PROGRAMA 2023

BLOC 1

 • Biologia del Càncer
 • Conceptes Bàsics d’Oncologia
 • Conceptes Bàsics d’Hematologia
 • Conceptes generals de l’Assaig Clínic
 • Procediments de l’Assaig Clínic
 • Fàrmacs en OncoHematologia
 • Early Drug Development

BLOC 2

 • Radioteràpia
 • Càncer de Pulmó
 • Càncer de Mama
 • Càncer Ginecològic
 • Anatomia Patològica
 • Procés regulatori de l’Assaig Clínic
 • Infermeria AC
 • Quadern de Recollida de Dades i Queries

BLOC 3

 • Melanoma
 • Radiodiagnòstic en AC
 • Estadística de l’AC
 • Monitoritzacions i Auditories
 • Càncer Digestiu
 • Càncer Genitourinari
 • Immunologia
 • Bones Pràctiques Clíniques

BLOC 4

 • Farmacovigilancia. SAEs
 • Psicooncología
 • Tumors hematològics
 • Càncer Cap i Coll
 • Arxiu de l’investigador
 • Visita unitat d’assaigs clínics